Uthyrning av temporära broar

Vi hyr ut broar för byggtrafik och gång/cyckelvägar. Broarna är av fackverkskonstruktion och byggs upp till 36 m med sectioner om 3 meter.

Balkbromateriel 2 (BB 2) är en engelsk bro (Bailey Bridge) konstruerad i början av 1940-talet av Sir Donald Bailey. Åren efter andra världskriget köpte Sverige Baileybromateriel till försvaret. Bro typen har i dag utgått från försvarsmaktens organisation. En mindre del lever kvar i dag. Dels finns det några som ligger permaneta runt om i landet och Henrysson Bjälbo AB har några broar för uthyrning.

Från att ha byggt broarna helt manuelt till att byyga med maskiner får vi en snabb lösning när det behövs en tillfällig bro.

Kontakt:

Fredrik Henrysson

070-583 85 44

fredrik@bjalbo.com

Färdig bro lyfts på plats vid Tinnerbäcken Linköping.

Montering av bro Forsåkra Mölndal